Sprawdzona technologia sekwencjonowania DNBseq łączy w sobie moc nanokulek DNA (DNB™), replikacji typu toczącego się koła, bez PCR, zmodyfikowanych nano-matyc i cPAS w celu zapewnienia nowego poziomu przejrzystości danych i przystępności cenowej.

Połączenie liniowej amplifikacji i techonologii DNB redukuje wskaźnik błędu, jednocześnie wzmacniając sygnał, co daje realne korzyści.

Dane NGS z technologii DNBseq są dobrze udokumentowane dzięki ponad 800 recenzowanym publikacjom i są one dostępne wyłącznie w BGI.

Technologia

Małe, z bardzo wysoką gęstością matryce do sekwencjonowania.

Amplifikacja liniowa tworzy tylko kopie oryginalnej matrycy DNA zamiast kopię-kopii.

Zmodyfikowana nano-matryca

Miliardy punktów są zagęszczane na zmodyfikowanej nano-matrycy o dużej gęstości.

Kombinatoryczna synteza (CPAS)

Zoptymalizowana chemia sekwencjonowania dla DNBseq

Zintegrowany z DNBseq™

Wyższy współczynnik sygnału do szumu

Mniejsze punkty DNB o wysokim stężeniu DNA zapewniają 7,5-krotnie większą gęstość barwnika niż matryce klastrowe PCR, co prowadzi do wyższego współczynnika sygnału do szumu dla optymalnej integralności sygnału obrazowania.

Mniej błędów sekwencjonowania

PCR nie powiela błędów: 1 błąd w 1 Mb nazwanych zasad w SE150

Lepsza przejrzystość danych za mniej

Wyższa czułość i dokładność

Pozwala na wykrywanie mutacji o niskiej częstotliwości, takich jak we wczesnym wykrywaniu raka, tj ctDNA
• Niski współczynnik duplikatów

• Niski współczynnik wyników fałszywie dodatnich, szczególnie w INDELACH

• Mniej błędów pokrycia sekwencjonowania w regionach bogatych w GC

Brak błędnego przypisania indeksu próbek


Bezpieczne łączenie próbek bez utraty integralności danych

Niższy koszt sekwencjonowania

Większy budżet na dalsze badania.