Opis usługi

Metylacja cytozyny może znaczącą modyfikować ekspresję genu i przebudowę chromatyny. Wykorzystując moc sekwencjonowania nowej generacji (NGS), sekwencjowanie bisulfitowe może być przeprowadzone za pomocą dedykowanych metod takich jak metylosekwencjonowanie amplikonu i wzbogacanie docelowe  w celu zapewnienia wglądu we wzory metylacji na poziomie pojedynczego nukleotydu dla określonych regionów będących przedmiotem zainteresowania w ludzkim genomie, zidentyfikowanych na przykład przez ENCODE lub FANTOM5.

Sekwencjonowanie bisulfitowe  regionu celowanego pozwala naukowcom na:

  • Redukcja kosztów sekwencjonowania w porównaniu do sekwencjonowania bisulfitowego całego genomu
  • Wzrost pokrycia sekwencji wysp CpG
  • Metylacje profilu DNA w specyficznych regionach będących przedmiotem zainteresowania w genomie człowieka dla badań nad rozwojem, różnicowaniem komórek, cyklem komórkowym, naprawą DNA, imprintingiem genetycznym.

Etapy projektu

Firma BGI dba o próbki klienta od rozpoczęcia projektu do raportu z wynikami. Doświadczeni specjaliści laboratoryjni przestrzegają ścisłych procedur jakościowych, aby zapewnić rzetelność wyników.

Specyfikacja usług sekwencjonowania

Usługi są przeprowadzane przy pomocy platformy Illumina.

Czas realizacji

2222
  • Standardowo 40 dni roboczych od zaakceptowania próbki przez Kontrolę Jakości do dostępności do przefiltrowanych surowych danych
  • Dostępna jest usługa ekspresowa, w sprawie szczegółów należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem BGI.

Wymagania dotyczące próbki

Czystość: OD260/280³ 1.8 ~ 2.0 bez kontaminacji RNA.

Analiza danych

Analiza na zamówienie

BGI oferuje szerokie możliwości analizy zapewniające niezrównaną elastyczność w dostarczaniu wiarygodnych danych w celu osiągania różnych celów badawczych, od badań nad rakiem po zrozumienie podstawowych procesów komórkowych.