Opis usługi

Usługa sekwencjonowania repertuaru immunologicznego (IR-SEQ) firmy BGI umożliwia zbadanie adaptacyjnego układu odpornościowego za pomocą multipleksowej reakcji PCR z kontrolowanym szumem lub amplifikacji 5’ RACE  i wysokoprzepustowego sekwencjonowania receptorów komórek T i komórek B.

 

IR-Seq pozwala naukowcom lepiej zrozumieć adaptacyjne choroby immunologiczne i wspiera badania w innych obszarach zastosowań.

Zastosowanie

 • Odkrywanie biomarkera.
 • Badania nad chorobami zakaźnymi.
 • Badania nad astmą i alergią.
 • Odrzucenie i tolerancja przeszczepu.
 • Odpowiedź immunologiczna na nowotwory złośliwe.
 • Choroby autoimmunologiczne.
 • Immunoterapia raka.

Etapy projektu

Firma BGI dba o próbki klienta od rozpoczęcia projektu do raportu z wynikami. Bardzo doświadczeni profesjonaliści laboratoryjni ściśle przestrzegają procedur jakościowych, aby zapewnić integralność wyników sekwencjonowania.

Specyfikacja usługi sekwencjonowania

Usługa sekwencjonowania repertuaru immunologicznego BGI jest perzeprowadzana na sekwenatorze HiSeq400 lub MiSeq.

Przygotowanie próbki i usługi

pppp
 • HiSeq: PE100/150 dla biblioteki mul-PCR.
 • MiSeq: PE300 dla biblioteki 5’RACE.
 • Mul-PCR: biblioteka z krótkim insertem.
 • 5’RACE: biblioteka z długim insertem.

Czas realizacji

2222
 • Standardowo 40 dni roboczych od zaakceptowania próbki przez Kontrolę Jakości do dostępności do przefiltrowanych surowych danych.
 • Dostępna jest usługa ekspresowa, w sprawie szczegółów należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem BGI.

Analiza danych

Oprócz surowych danych wyjściowych, BGI oferuje zakres standardowych i spersonalizowanych, bioinformatycznych baz danych dla projektu sekwencjonowania całego genomu.

Analiza na zamówienie

Dostępna jest dalsza personalizacja analizy bioinformatycznej w celu dopasowania się do unikalnego projektu klienta: należy skontaktować się z przedstawicielem technicznym BGI.