Opis usługi

Długie niekodujące RNA (lncRNA) to duża grupa transkrybowanych cząsteczek RNA o długości ponad 200 nukleotydów, które nie kodują białek. Uważa się, że lncRNA obejmuje prawie 30 000 różnych transkryptów u ludzi, stąd transkrypty lncRNA stanowią główną część niekodującego transkryptomu.

Odkrywanie lncRNA jest wciąż na wczesnym etapie i jak dotąd przebadano tylko niewielką część lncRNA. Chociaż możemy zacząć klasyfikować różne typy funkcji lncRNA, wciąż jesteśmy daleko od możliwości związanych z przewidywaniem nowych funkcji lncRNA.

Opis usługi sekwencjonowania

BGI oferuje profilowanie ekspresji jako jeden ze sposobów odkrywania funkcji lncRNA. Identyfikacja lncRNA, które ulegają ekspresji różnicowej podczas rozwoju lub w szczególnych sytuacjach, może rzucić światło na ich potencjalne funkcje. Alternatywnie, szukanie lncRNA i genów kodujących białko, których ekspresja jest skorelowana, może wskazywać na współregulację lub powiązane funkcje.

Etapy projektu

Firma BGI dba o próbki klienta od rozpoczęcia projektu do raportu z wynikami. Wysoko doświadczeni specjaliści laboratoryjni przestrzegają ścisłych procedur jakości, aby zapewnić rzetelność wyników.

Specyfikacja usługi sekwencjonowania

Usługi BGI w zakresie długiego niekodującego RNA są wykonywane na sekwenatorze Illumina HiSeq 4000.

Przygotowanie próbki i specyfikacja usługi

pppp
 • Biblioteka dla nici o długości 250 ~ 300 pz z usunięciem rRNA (Magnetic Kit Ribo-ZeroTM).
 • W trybie sparowanych końców 100pz.
 • Surowe dane, analiza danych standardowa i na zamówienie.
 • Oparty na chmurze system przechowywania i dostarczania danych.

Czas realizacji

2222
 • Standardowo 40 dni roboczych od przyjęcia próbki przez Dział Kontroli Jakości do dostępności przefiltrowanych surowych danych.
 • Dostępna jest usługa ekspresowa. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem BGI.

Wymagania dotyczące próbki

Firma BGI akceptuje próbki całkowitego RNA, z krwi, linii komórkowej, FFPE, świeżej zamrożonej tkanki i próbki pojedynczych komórek z różnych gatunków, z następującymi ogólnymi wymaganiami.

Czystość: OD260 / 280 ≥ 2,0, OD260 / 230 ≥ 2,0, bez degradacji i zanieczyszczenia DNA

Analiza danych

Oprócz surowych danych, BGI oferuje szereg standardowych i niestandardowych analiz bioinformatycznych dla całego projektu sekwencjonowania genomu.

Standardowa analiza

 • Filtracja.
 • Uliniowienie.
 • Ocena sekwencjonowania (statystyki uliniowienia).
 • Identyfikacja i prognozowanie funkcji LncRNA.
 • Prognozowanie i klasyfikacja rodziny LncRNA.

Analiza na zamówienie

Dostępna jest dalsza personalizacja analizy bioinformatycznej, aby bardziej spełniała wymagania projektu klienta. Skontaktuj się z przedstawicielem technicznym BGI.