Opis usługi

Metylacja DNA w piątej pozycji cytozyny (5-mC) jest stałą epigenetyczną modyfikacją i odgrywa ważną rolę w wielu biologicznych procesach, w tym w wyciszaniu genu, tłumieniu elementów transpozycyjnych, impritingu genomowym, dezaktywacji chromosomu X. Detekcja i analiza ilościowa metylacji są bardzo ważne dla zrozumienia ekspresji genów i innych procesów będących przedmiotem regulacji epigenetycznej.

Sekwencjonowanie całego genomu po reakcji z wodorosiarczynem (WGBS) jest używana do detekcji metylowanych cytozyn po traktowaniu DNA wodorosiarczynem sodu przed sekwencjonowaniem. WGBS stał się złotym standardem do badania metylacji całego genomu na poziomie jednej zasady.

Sekwecjonowanie WGBS

Wybór sekwenatorów do WGBS

Usługi sekwencjonowania całego genomu po reakcji z wodorosiarczynem BGI przeprowadzane są za pomocą technologii sekwencjonowania DNBseq™ (BGISEQ), lub wyjątkowo na sekwenatorach Illuminy w celu uzyskania znakomitych wyników w rozsądnej cenie w branży.

DNBseq™ jest własną technologią sekwencjonowania firmy BGI, opracowana filię firmy BGI Complete Genomics w Dolinie Krzemowej.

Etapy projektu

Przygotowanie próbki i usługi

Firma BGI dba o próbki klienta od rozpoczęcia projektu do raportu z wynikami. Doświadczeni specjaliści laboratoryjni przestrzegają ścisłych procedur jakościowych, aby zapewnić rzetelność wyników.

Specyfikacja usług sekwencjonowania

pppp
 • Sekwencjonowanie w trybie sparowanego końca 100 pz.
 • Przygotowanie biblioteki, w tym traktowanie bisulfitem.

Standardowa jakość sekwencjonowania

1111111
 • Gwarantowane 85% zasad z wynikiem jakości Q20.
 • Gwarantowane 85% zasad z wynikiem jakości Q20.

Czas realizacji

2222
 • Standardowo 40 dni roboczych od zaakceptowania próbki przez Kontrolę Jakości do dostępności do przefiltrowanych surowych danych
 • Dostępna jest usługa ekspresowa, w sprawie szczegółów należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem BGI.

Wymagania dotyczące próbki

Firma BGI akceptuje próbki gDNA, krwi pełnej, linii komórkowej, świeżej zamrożonej tkanki i FFP i aplikacje jednokomórkowe spełniające poniższe ogólne wymagania:

Czystość: OD260/280³ 1.8 ~ 2.0 bez degradacji czy kontaminacji RNA

Analiza danych

Analiza standardowa

 • Filtrowanie danych.
 • Uliniowienie (ang. Alignment).
 • Statystyka jakości danych
 • Identyfikacja metylocytozyny.
 • Analiza regionu odmiennie zmetylowanego DMR.

Analiza na zamówienie

BGI oferuje szerokie możliwości analizy zapewniające niezrównaną elastyczność w dostarczaniu wiarygodnych danych w celu osiągania różnych celów badawczych, od badań nad rakiem po zrozumienie podstawowych procesów komórkowych.